Mål og værdier


Mål
 
- at spillerne får motion, samspil, sjov samt lærer spillet og glæden ved badminton.
 
Vision
 
- at vi også i fremtiden bliver ved med at have ungdomsspillere, træningstider og trænere til badminton, så alle der har lyst får
  mulighed for at spille


Se iøvrigt link til nedenstående skrivelse, der er udleveret til ungdomsspillere.

Ammitsbøl SG&I