De 10 gyldne regler


 1. Alt ophold og træning i centeret sker på eget ansvar. Forvoldes der skade på maskiner eller inventar som følge af uhensigtsmæssig adfærd, kan man blive draget til ansvar for dette.
   
   
 2. Påklædningen skal være passende og fodtøjet beregnet til   indendørs brug.
   
   
 3. Der skal vises hensyn og respekt til de andre brugere under ophold i centeret.

   
 4. Det er ikke tilladt at spise under træningen på maskinerne.

   
 5. Medbring håndklæde til træning. Husk også at rydde op efter dig og spritte maskinerne af efter endt træning.

   
 6. Mobiltelefoner skal være på lydløs, og træningscenteret forlades under samtale.

   
 7. Hærværk og tyveri politianmeldes og medfører øjeblikkelig bortvisning.

   
 8. Nøglebrikken er personlig og skal altid anvendes ved adgang til træningscenteret. Det er dermed ikke tilladt at medbringe ”ikke medlemmer” i træningscentret.

   
 9. Det er ikke tilladt at lege på eller på anden vis misbruge maskinerne.

   
 10. Brug af doping er ikke tilladt. ASG&I Fitness er medlem af Antidoping Danmark, som gennemfører uanmeldte kontrolbesøg. Alle medlemmer er forpligtede til at samarbejde ved kontrolbesøg.
Ammitsbøl SG&I