ASG&I Foreningsprofil


Foreningen i dag

Ammitsbøl Gymnastik og Idrætsforening. Stiftet i 1889.
Foreningen er hjemmehørende i Ødsted sogn, 7100 Vejle.
Der bor ca.107.618 personer i Vejle Kommune (2011), og deraf bor der ca. 2.040 (2011) i Ødsted sogn.
 
Idrætsforeningen har 975 antal medlemmer (2010) og 109 antal frivillige.
 
Organisering: Hovedbestyrelse og 6 afdelingsbestyrelser
Aktiviteter: fodbold, håndbold, badminton, gymnastik, skydning og fitness.
Faciliteter: hal, fitnesscenter og Indoor cycling lokale, udendørs fodbold og håndboldbaner, grønne arealer i lokalområdet
Samarbejdspartnere: kommune, Ødsted børnehave, Ødsted skole, KFUM Spejderne, og sponsorer i lokalt erhvervsliv
 


Vores drømmescenarie

ASG&I er i en rivende udvikling. Vi udvikler stadig nye tilbud som øger medlemstilgangen.

Forældresamarbejdet blomstrer, og der er tradition for socialt samvær efter træningen.

Vores aktive fredage med fælles spisning er en succes. Store TV-begivenheder og tema-aftener på det sportslige plan er noget man samles om i hallen.
Gensidigt samarbejde med Ødsted skole bærer frugt og giver den ønskede effekt.
Vi er kendt i lokalsamfundet som en attraktiv og aktiv forening med mulighed for fysisk udfoldelse for alle aldre.
Vi er synlige ved at vejambassadørerne uddeler vores informationsfolder. Vores App og Facebook side anvendes flittigt.
Vores sundhedspolitik er synlig i foreningens aktiviteter og i cafeteriets
 


Vejen til drømmescenariet – milepæle

 1. Aktiv fredage med fællesspisning og gratis frugt
 2. Opstart af nye ude - og indendørs aktiviteter, samt lukkede specialhold og temaaftener.
 3. Sundhedspolitik udarbejdes og implementeres.
 4. Forældresamarbejde er et tema på hovedbestyrelsesmødet.
 5. Udbygge samarbejdet med Ødsted skole.
 6. Synliggør ASG&I med info-folder, Facebook, App, Vingsted Messe og vejambassadør.
 7. Funktionsbeskrivelser udarbejdes på alle foreningens frivillige poster.


Målsætning 2012

 • Afholde 3 forskellige Aktive Fredage
 • Tilbud om fælles træningsdragt
 • ASG&I har en Facebook profil
 • ASG&I har en App til Smart Phones, som giver adgang til ASG&I’s hjemmeside.
 • 2 fællesspisninger med sund mad i cafeteriet
 • Tema om forældresamarbejde er et punkt på hovedbestyrelsesmødet til debat og videre plan.
Ammitsbøl SG&I