Beretning fra formanden, Juni 2020

Corona eller Covid-19 er jo nok det ord, folk har hørt rigtigt meget i 2020, og det har også fyldt meget hos Ammitsbøl Fodbold.

Der er ikke så meget at sige om 2020, da vi stort set har været lukket ned, både i brug af baner, omklædningsrum, for kampe og møder. Men selvom der har været pause i de fysiske rammer, har bestyrelsen, trænerne og andre frivillige ikke stået stille.

Der er blevet spærret af og sat vaske bord op. Afspærringsbånd for at få en nogenlunde normal fodboldklub til at køre så meget som vi nu fik lov til.

Der skal lyde en stor tak til alle vores trænere, for alle de de træninger de har fået gennemført, trods forbud og opdelinger for ikke at bryde forsamlingsforbuddet.

Vi besluttede i bestyrelsen, at nedsætte kontingentet til halv pris, for at tilgodese den manglende træning, det trods alt blev til. Men det betød også et tab på ca. kr. 36.000,00 i kontingenter, som vi så må se, om vi kan hente i 2021 (Det tror jeg vi har, ikke BoB?)

Fodboldskolen blev som en af de eneste gennemført, da der var åben for forsamling. Den gav et lille underskud på kr. 8.000,00, da Corona trods alt havde sat lidt spor i tilmeldinger og aftaler med sponsorer, men en STOR TAK til alle de folk, der fik det gennemført alligevel.

Der er blevet købt materialer ind for kr. 86.000,00, som primært er gået til nyt trænertøj til alle vores dejlige trænere, som skal belønnes for deres indsats 2-4 gange ugenligt, uanset om det regner, sneer, kommer slud eller om Corona får overtaget. Vi håber at solen skinner fremover.

Når alt er gjort op, har vi et lille underskud på kr. 45.000,00, men det ser jeg ikke som en dårlig dreven fodboldklub, nej nærmere som en fodboldklub, som har brugt nogle penge på at få en god fodboldklub. Vores kasserer vil gennemgå regnskabet, og der har i mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål.

Vi har en god fodboldklub, vi har en god økonomi og vi har en god bestyrelse. Det kan ses på medlemstallene som er stadig stabile. Det var ordene for året 2020.

Nutiden!

Når det er sagt, vil jeg som afgående formand gerne sige TAK TIL ALLE JER, der har hjulpet mig igennem årene som fodboldformand. TAK for alle de timer I har lagt i klubben, TAK for alle de opgaver vi sammen har løst igennem årene.

Det er med ro i sindet, at jeg overlader formandsposten, og det er så fedt at forlade en fodboldklub, som kører, hvor der er en god bestyrelse, som har gang i mange ting, og dem vil jeg glæde mig til at følge i fremtiden.

Jeg vil stadigvæk være aktiv i klubben, som Old Boys spiller og på klubbens nye Serie 6 hold, når der er behov for mig smiley

Jeg har også lovet at hjælpe med et par projekter, hvis I får brug for det. I kan altid ringe og få hjælp, men nu skal I gøre det på Jeres måde og det er jeg fuldt ud tryg ved.

Tak for ordet, og held og lykke fremover.

Troels Lippert Nielsen
Afgående formand, Ammitsbøl Fodbold
Julehilsen, December 2020

Kære alle i og omkring Ammitsbøl Fodbold,

Vi ønsker jer alle sammen en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

2020 har været et turbulent år, men der skal lyde en kæmpe tak til alle medlemmer, trænere, frivillige og forældre, som virkelig har knoklet og forsøgt at navigere igennem en ny og anderledes Covid-19 verden.

Vi i bestyrelsen er stolte af at have så mange gode mennesker omkring os, og vi glæder os allerede nu til at banerne igen er fyldt med glade børn og voksne i 2021.

Selvom de fleste af jer nu snart kan gå på velfortjent juleferie, så arbejder vi i bestyrelsen i kulissen med en masse nye ting og tiltag som vi glæder os til at fortælle mere om i det nye år.

Pas godt på jer selv og hinanden,

Fodbold hilsner,
AF Fodbold - Bestyrelsen
Beretning fra formanden, Marts 2018
 
Så gik der et år mere i fodboldens tegn.
 
Det går godt i vores lille klub. Der er gang i mange ting. Vi har fået mange frivillige trænere og en masse friske bestyrelsesmedlemmer.
 
Som noget nyt har vi fået en person fra bestyrelsen, som varetager søgning af midler fra fonde til forskellige tiltag, som vi ønsker at søsætte i 2019.
Vi har en plan for fremtiden - ”10 nye tiltag på 10 år”- til gavn for fodboldklubbens aktive medlemmer. Det første tiltag er allerede i gang. En svævende altan i hjørnet af hallen som blandt andet skal bruges til Brunmose Cup og andre arrangementer.
Vi har også fået en arbejdsgruppe, som har arrangeret Kandis koncert i Det sker i Brunmosehallen den 16. marts 2019, som vi håber, I alle vil støtte op om. Overskuddet går ubeskåret til vores alle sammens fodboldklub.
 
Ud over ovennævnte er der flere ting på tegnebrættet til næste år. Her kan blandt andet nævnes renovering af tribunen, salg af reklameskilte til kampbanen, en ny fodboldskole samt et aktivitetsområde med fodbold og leg bag ved Brunmose Hallen, som skal gøre det endnu mere sjovt at træne fodbold. Overdækning ved omklædningsrummene og bænke til ventende forældre og tilskuere.
Der er mange ting i gang og flere vil komme til. Nogle vil lykkes og andre går i glemmebogen. Det vigtigste er, at vi udvikler og gør mere til glæde for børn, voksne og byen.
 
Skal planerne realiseres, får vi brug for frivillige til projekterne. De vil løbende blive slået op, så man har mulighed for at se, hvornår man kan bidrage til projekterne.
Jeg håber, at I alle vil støtte op om projekterne, så vi kan skabe de bedste rammer for vores aktive i fodboldklubben, der gerne vil hygge sig med deres fodbold. Husk det er nemmere at løfte i flok, og samtidig styrker det sammenholdet i såvel klub som byerne omkring klubben.
 
I ønskes den bedste fodboldjul og håber, at der ligger en masse fodboldudstyr under juletræet. Vi glæder os til at se jer i det nye år.
 
Troels Lippert Nielsen
Formand, Ammitsbøl Fodbold.
 
Ammitsbøl SG&I