Formandens beretning - primo december 2020


Kære alle
 
I sommers blev et nyt Forretningsudvalg valgt i Ammitsbøl SG&I.
Nyt på mange måder og samtidigt et stærkt Forretningsudvalg,
med forskellige baggrunde og tilgange til det frivillige arbejde.
Vi har overtaget en meget veldreven forening og med aktive
afdelinger (idrætter), hvorfor vi har fokuseret på at sikre stabiliteten
og tilpasset os de øgede nye krav, som er i vores samfund.
 
Der er mange begrænsninger og vi er meget glade for den aktivitet,
som er i og omkring Brunmosehallen. Vi anerkender, at det er svært,
og vi er imponeret af alle jer frivillige trænere, ledere og halinspektør,
som hver eneste dag, yder en kæmpe indsats for at følge retningslinjer
og holde sig opdateret, så mulighederne for træning og fællesskab
i og omkring Brunmosehallen, er til stede. I er rygraden i vores Idrætsforening,
og I formår gennem træning og fællesskab at bruge vores faciliteter til
at holde os selv og hinanden i gang.
 
Bliv ved med at bruge rammerne, skab mulighederne og styrk fællesskabet.
Tak for det I gør, I gør en positiv forskel!
 
På Forretningsudvalgets vegne
Thyge Havgaard Bjerring
Formand i Ammitsbøl SG&I
Ammitsbøl SG&I