Idræt i dagtimerne i Ødsted har bestået siden 2010 og er en underafdeling af ASG&I

Holdet af frivillige består af: formand Ingrid Lund, tlf. 21616494, kasserer Litta Lippert, sekretær  Winnie Pedersen,
Opvarmning: Knud Schmidt, Lissi Jakobsen.
Spil i hallen: Tage Mortensen, Annie Sørensen, Arne Jakobsen
Spinning: Holger Pedersen, Winnie Pedersen, Litta Lippert
Kondicent.: Ingrid Lund
Svømmelærer i DGI: Jonna Juhl Jørgensen (håber vi, herom senere)
Ammitsbøl SG&I