Idræt i dagtimerne i Ødsted blev oprettet i sep. 2010

Holdet af frivillige består af: formand Ingrid Lund, tlf. 21616494, kasserer Litta Lippert, sekretær  Winnie Pedersen,
Opvarmning: Lissi Jakobsen og Anette Duedal og Lone Møller Pedersen
Spil i hallen: Tage Mortensen, Annie Sørensen, Arne Jakobsen
Spinning: Holger Pedersen, Winnie Pedersen, (afløser Litta Lippert)
Kondicent.: Ingrid Lund
Hukommelsestræning: Litta Lippert
Ammitsbøl SG&I