En dejlig dag ved Kirstinelyst.  Økolariet havde stillet naturvejleder til rådighed, der øste af sin store viden om hedens historie samt dyre- og plantelig. Vejret var med os og det var Bo og Morten også, de to grillmestre sørgede godt for os. Drikkevarer kaffe og kage var der heller ikke mangel på. Hvad kan man så forlange mere.
​Foto ved Erik Jensen, Sønderlund
Ammitsbøl SG&I