Links


DGI Sydøstjylland er en landsdelsforening, som består af ca 400 lokalforeninger fordelt i kommunerne Horsens, Hedensted, Vejle, Fredericia og Kolding - heraf udbyder cirka 60 af dem skydning. Deres opgaver er primært at arrangere turneringer, størrer fællesskydninger og landsdelsmesterskaber for vores lokalforeninger. Derudover rådgiver og hjælper de foreningerne, så vi på den bedst tænkelig måde kan pleje vores medlemmer. En sidste opgave er at administrere de lokale skytter, deres klasseficeringer og deres stævneresultater.

Se hjemmeside

DGI Skydning er den del af DGI, der varetager skydning som idræt. Hovedkvarteret ligger i Vingsted mellem Vejle og Billund, hvor Skydebaneforeningen Danmark har Nordeuropas største skydebaneanlæg. Organisatorisk er DGI skydning bygget op med 15 landsdelsforeninger, som tilsammen har 755 skytteforeninger som medlemmer ifølge medlemsindberetningerne fra 2011 .

DGI skydning har en lang række tilbud til både landsdels- og lokalforeninger samt den enkelte skytte. Skydning er en idræt for hele familien, og DGI skydning satser på bredden og lægger stor vægt på det sociale i alle arrangementer. Skydning er samtidig en konkurrenceidræt, hvor der arrangeres danmarksmesterskaber i alle discipliner - både indendørs og udendørs.

Se hjemmeside

 

Ammitsbøl SG&I