Velkommen til ASG&I


- og velkommen til foreningens hjemmeside, hvor du finder oplysninger og sidste nyt fra badminton, fitness, fodbold, gymnastik, håndbold, samt den lokale byfest!

ASG&I´s privatlivspolitik i forhold til persondataforordning ligger under punktet vedtægter.
Indbydelse til GF 2021 20-02-2021
                                                                                                                                                    Ødsted 02-03-2021
Generalforsamling (GF) i ASG&I :
 
Torsdag den 18. marts 2021 kl. 20.00.i Brunmosehallen - GF er UDSAT pga. Covid-19 restriktioner
 
 Dagsorden:
 
  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskabet aflægges
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg til forretningsudvalget
  6. Valg af en suppleant til forretningsudvalget
  7. Valg af en revisor
  8. Eventuelt 
    Med venlig hilsen
ASG&I
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være forretningsudvalget i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
NB! Hvis vi ikke kan afholde generalforsamlingen pga. corona-restriktioner, vil vi give besked om udsættelse af generalforsamlingen.

 
Ammitsbøl SG&I