Book 1:1 samtale
Se adresse

Nyheder

 
Generalforsamling i Gymnastik 2022    10-02-2022
Der indkaldes til generalforsamling i Gymnastikforeningen.

Generalforsamlingen afholdes i Brunmosehallen Mandag d. 28 Februar 2022 kl 19.30

 
Dagsorden:
 
 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Formandens beretning v/Mikael K. Svendsen
 4. Kassererens beretning/regnskab v/Helle Jakobsen  
 5. Indkomne forslag  (Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før Årsmødet på mail til Mikael: ammitsboelgymnastik@gmail.com)
 6. Valg af udvalgsmedlemmer:            
  • På valg er:         
   1. Bo Fanøe               Modtager ikke genvalg
   2. Helle Jakobsen       Modtager genvalg
   3. Mikael Svendsen     Modtager ikke genvalg
 7. Eventuelt
 
Ammitsbøl SG&I
Mølkærparken 5
7100 Vejle
Telefon: 112345678
E-mail: webmasterasgi@gmail.com
CVR:
Log ind
     
Ammitsbøl SG&I | Mølkærparken 5 | 7100 Vejle |