BestyrelsenBrunmosehallen er en selvejende institution, der har sin egen bestyrelse.

Bestyrelsen er meget aktiv og fremadrettet. Vi vil til enhver tid arbejde for, at hallen kan tilbyde så mange og så gode faciliteter som muligt. Vi arbejder ud fra devisen:


Hvis vi ikke udvikler - afvikler vi


Sådan er bestyrelsen sammensat:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer og er, j.fr. vedtægterne sammensat således:
Jerlev S.G & I stiller med et medlem
A. S. G. og I stiller med 1 medlem
5 medlemmer vælges på generalforsamlingen.

Bestyrelsens medlemmer er:
Formand: Jørgen Balle Kristensen
Næstformand: Carsten Lund A. S. G. & I
Kassemester: Anders Ovesen
Sekretær: Steen Guldborg
Bestyrelsesmedlemmer:
Tina Lund
Kristian Sandal

Bestyrelsesmedlemmerne kan kontaktes ved at sende mail til:
brunmosehallen@hotmail.com 

eller Karsten tager mod besked på 7586 5757 
Ammitsbøl SG&I